Politica de confidentialitate

Termeni de utilizare

Draga utilizator, atunci cand citesti paginile site-ului CamStudio.ro sau apelezi la serviciile noastre, online sau telefonic, totodata ne transmiti si datele tale.
O parte din aceste date (adresa IP, tip browser) intra in posesia noastra automat, iar o alta parte a datelor doar cu acordul tau prin completarea formularului de contact conform exercitiului paginilor web.
Datele tale personale vor fi administrate de prestatorii portalului CamStudio.ro conform legii 677/2001 si in mod etic, conform regulilor internationale scrise si nescrise ale normelor de protectie a datelor.

Ne straduim sa te informam de administrarea datelor tale, nu numai in general, dar si in legatura cu serviciile de videochat pe care le asiguram. Dorim sa iti facem cunoscute principiile noastre ca sa poti alege varianta optima pentru administrarea datelor tale.
Portalul CamStudio.ro are in vedere protectia datelor utilizatorilor la fiecare operatiune de utilizare, transmitere, mod de pastrare a datelor.

Nu cedam datele din care se poate reconstrui autentic identitatea catre persoane neindreptatite, fara acordul utilizatorului.
Pastram datele utilizatorilor si luam toate masurile necesare pentru securitatea datelor din punct de vedere redactional, marketing, si tehnic. Datele utilizatorilor nu sunt in pericol in cazul vizitarii paginilor.
Site-ul CamStudio.ro poate fi accesat doar in mod securizat, folosind protocolul https. Nu ne asumam raspunderea pentru navigarea pe oricare alt site asemanator cu CamStudio.ro ce nu foloseste acest protocol de securitate online.

Vizitatorii si utilizatorii serviciilor pun datele la dispozitia noastra de buna voie. De fiecare data facem cunoscut daca aceste date vor fi sau nu publice.
In cazul in care informatia va fi publica, nu raspundem daca acestea vor fi utilizate pentru scopuri proprii sau va abuza cineva de ele.
Rugam atentie deosebita din partea vizitatorilor portalui CamStudio.ro , in cazul inserarii datelor publice.
Utilizatorii au dreptul la modificarea datelor proprii. Au acces la date doar persoanele indreptatite din companie. Opiniile publicate de acestea insa nu pot fi modificate ulterior. Se poate insa repeta publicarea sub alta forma.

Nu se ia drept inregistrare inserarea opiniilor, interventiile, voturile date. In asemenea cazuri, utilizatorul este responsabil pentru opiniile sale.
Vizitatorii trebuie sa respecte conditiile de utilizare. Pentru intrebarile legate de administrarea datelor, opiniilor, contactati-ne folosind formularul disponibil aici .

Stergerea datelor publice de catre utilizator din paginile Internet nu este similara cu nimicirea fizica a datelor. Datele sunt pastrate in toate cazurile.
Va atragem atentia asupra faptului ca nici o informatie transmisa pe Internet nu este in totalitate sigura. CamStudio.ro poate include linkuri catre alte pagini web, politica lor de confidentialitate poate sa difere de a noastra.
Va rugam sa cititi cu atentie politica de confidentialitate a oricarui website pe care il vizitati sau la care face referire site-ul CamStudio.ro.